Avrupa Komisyonu Dijital Gündem 2012 Raporu

digital agenda

Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa 2020 stratejisine “Avrupa için Dijital Gündem” (Digital Agenda for Europe) başlığını dahil etti. Dijital Gündem, 7 alanda çeşitli eylem planlarının gerçekleştirilmesini öngörüyor: tek bir dijital pazar, sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve standartlar, güven ve güvenlik, hızlı ve süper-hızlı internet erişimi, araştırma ve yenilikler, dijital okuryazarlık ve AB toplumlarına BİT’in sağladığı faydalar. Komisyon, 18 Haziran 2012 tarihinde Dijital Gündeme ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı. Haziran 2011 ile Mayıs 2012 arasındaki dönemi kapsayan raporda belirtilen geçen ana performans hedeflerinden bazıları şöyle:

  • 2015 yılına kadar AB nüfusunun %50’sinin online alışveriş yapması
  • 2015 yılına kadar AB nüfusunun %20’sinin online sınır-ötesi alışveriş yapması
  • 2015 yılına kadar AB’deki KOBİ’lerin %33’ünün online satış yapması
  • 2015 yılına kadar AB vatandaşlarının %50’sinin e-Devlet kullanımına geçmesi

Raporun orijinal metnine erişmek için tıklayınız.

  • 2015 yılına kadar AB nüfusunun %50’sinin online alışveriş yapması

Geçen yıl online alışveriş yapan nüfusun oranı %37’den %40’a çıkarken şimdi bu oran %43’e yükselmiştir. Yani sabit bir gelişim söz konusudur. E-ticaretteki gelişim, internet kullanımındaki gelişime oranla biraz daha yüksektir. E-ticaretle uğraşan internet kullanıcılarının oranı %57’den %58’e yükselmiştir. Online satışı yapılan ana kalemler film, müzik, kitap, yazılım, seyahat ve konaklama, giyim ve spor ürünleridir. En hızlı gelişim Malta ve İrlanda’da gözlenirken Yunanistan ve Litvanya en büyük sıçramayı yapmıştır. Mevcut trende bakıldığında, bu hedefe 2015 yılından önce ulaşılabileceği düşünülmektedir.

  • 2015 yılına kadar AB nüfusunun %20’sinin online sınır-ötesi alışveriş yapması

Sınır-ötesi online alışveriş yapan kişilerin oranı yavaş bir artış göstermektedir. 2009’da %8.2 olan bu oran, 2010’da %8.8’e; 2011’de ise %9.6’ya yükselebilmiştir. AB bölgesindeki küçük ülkelerin vatandaşları, kendi dillerinde veya kendi dillerine yakın diğer dillerde online alışveriş imkanı bulduğunda, sınır-ötesi alışveriş yapmaya daha meyilli görünmektedir. Online alışveriş söz konusu olduğunda mesafenin önemi azalsa da dilin önemi artmaktadır. Bu nedenle, 2015 yılına kadar bu hedefi yakalayabilecek ülkeler arasında ortak dillere sahip küçük ülkeler ve İskandinav ülkeleri yer almaktadır. Hali hazırda hedefe yaklaşan ülkeler arasında Finlandiya, İrlanda, Belçika, Malta, Avusturya, Estonya, Lüksemburg ve İsveç bulunmaktadır. Ulusal e-ticaret de sınır-ötesi e-ticareti destekleyen etmenlerden biridir; neredeyse hiç kimse kendi ülkesinde online alışveriş yapmadan önce sınır-ötesi alışveriş yapmamaktadır.

  • 2015 yılına kadar AB’deki KOBİ’lerin %33’ünün online satış yapması

Online alım yapan KOBİ’lerin oranı özellikle bazı AB ülkelerinde çok yaygın olup hedefin üstüne çıkmaktadır. En büyük artış Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İrlanda ve Letonya’da gözlenmiştir. Online satış ise o kadar yaygın değildir. Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Letonya önemli gelişmeler kaydetse de AB ülkelerinin büyük çoğunluğunun 2015 yılına kadar bu hedefe ulaşması mümkün görünmemektedir.

  • 2015 yılına kadar AB vatandaşlarının %50’sinin e-Devlet kullanımına geçmesi

Kamu kurumlarıyla iletişim kurarken internet kullanan vatandaşların oranı, geçen yıl %41 seviyesinde bir duraklama yaşamıştır. Yine de bu konuda Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Portekiz ve İrlanda önemli bir gelişim göstermiştir. E-devlet kullanıcılarının payı içinde, online form doldurup gönderme oranı %50 seviyesinde sabit olup bu oran Portekiz, Letonya ve Litvanya’da artış göstermiştir. Eğer bu sabitlik gelecek yıllarda da devam ederse hedefe ulaşmak zorlaşabilir.

Avrupa Komisyonu tarafından 18 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan “Digital Agenda Scoreboard 2012” başlıklı rapordan özetlenerek Türkçeye çevrilmiştir. 

kaynak: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Sevebilirsin...