Maker Eğitimi ile Neler Hedefleniyor

Maker Eğitimi ile Neler Hedefleniyor

Maker hareketi bütün dünyada ve Türkiye’ de büyüyen bir yaratıcılık akımıdır. Amaç teknoloji ve kişisel tasarım ile bireylerin daha üretken ve yaratıcı hale gelmesidir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda erken yaşta gerçekleştirilen ve öğrenilen aktivitelerin, insan zihninin gelişiminde önemli bir paya sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Belirli bir yaştan sonra zihnin gelişimi yavaşlar ve kapasitesi azalır. Bu nedenle mümkün olduğunca erken yaşlarda beynin yaratıcılığını ve kapasitesini arttırmak gerekmektedir. Bu da maker eğitim hareketi ile desteklenerek gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda gençleri ve çocukları bu bilinçle yetiştirmek, onlara erken yaşlarda bir şeyler yapmayı, tasarlamayı öğretmek üzerine kapsamlı organizasyonlar ve çalışmalar başlamıştır. Biz de çocukların gelişme döneminde kendi kendilerini keşfetmelerine destek olarak geleceğin özgür ve özgün tasarımcılarına en doğru yolu göstermeyi hedefliyoruz.

Programın çocuklara katkısı Nedir?

Bilişsel becerilerin oluşumunda erken yaşlar çok önemlidir. 6-12 yaş aralığında elde edilen kazanımlar ise kalıcı olur.

Zihni geliştirmenin en etkili yolu ise sıkılmadan eğlenerek öğrenmektir.

 Programın kazanımları :

  • Akıl yürütme becerisi gelişir.
  • İstek ve motivasyon artar.
  • Duyuşsal özellikleri gelişir.
  • Özgüven becerisi artar.
  • Psikomotor becerisi artar.

Detaylı bilgi için: http://www.makerteknoloji.com/

Sevebilirsin...