Etiketlendi: Digital Agenda for Europe

Avrupa Komisyonu Dijital Gündem 2012 Raporu

Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa 2020 stratejisine “Avrupa için Dijital Gündem” (Digital Agenda for Europe) başlığını dahil etti. Dijital Gündem, 7 alanda çeşitli eylem planlarının gerçekleştirilmesini...